De bewonersavond van de Zegse Dorpsraad werd gisteravond in De Nieuwenbergh goed bezocht. Er werd over diverse onderwerpen gesproken. Met name over de bouwplannen op een stuk grond aan de Onze Lieve Vrouwestraat was het nodige te doen. 
ZEGGE - De nieuwe plannen die Thuisvester heeft met een stuk grond aan de Onze Lieve Vrouwestraat in Zegge waren gisteravond nog maar amper onthuld of er ontstond al het nodige rumoer tijdens de druk bezochte bewonersavond in De Nieuwenbergh.

Bouw
De boodschap dat de wooncorporatie de grond op de voormalige plek van café De Roode Leeuw wil verkopen om de bouw van twee woningen mogelijk te maken, kwam met name bij de oudere dorpsbewoners keihard aan.

Zij hadden zich een heel andere invulling voorgesteld van de midden in het dorp gelegen locatie. Daartoe zijn, nadat het café al in 2005 afbrandde, al voldoende pogingen ondernomen, maar Thuisvester die eigenaar is van de grond heeft het niet voor elkaar gekregen. Er was altijd wel iets.

Beperkingen
Eerst haakte de stichting Groenhuysen af toen de bouw van een voorziening voor mensen die zware zorg nodig hebben zo dichtbij leek. En vervolgens kreeg Thuisvester zelf te maken met door het Rijk opgelegde beperkingen aan wooncorporaties.

Voor Berry Hartman van Thuisvester restte daardoor gisteravond de boodschap dat zijn corporatie nu van de grond af wil. "Sociaal maatschappelijk krijgen we het niet voor elkaar en andere dingen doen wordt moeilijk. Want het is een lastige plek in het dorp om daar ook voor een goede ontsluiting van het verkeer te zorgen", zei Hartman.

Geen vrienden
Daar maakte hij geen vrienden mee. Met name de ouderen zien het terrein als dé beste plek voor grondgebonden woningen. Nu kunnen ze in hun eigen dorp geen kant meer uit, net als de jongeren die in Zegge niet meer aan betaalbare starterswoningen kunnen komen.

Lees meer in BN DeStem van woensdag 16 september

Bewonersavond 2015

4 april 2015 4 april 2015 19 april 2015

Voor de tweede keer in een kleine drie weken tijd is er een lading afval gedumpt in de Spoorstraat niet ver van het Shell tankstation. Op zondagochtend kwam de melding via de buurtpreventie-what's-app en daarop zijn een aantal buurtpreventisten naar de dumpplaats gegaan om op aanwijzing van de Bijzondere Opsporings Ambtenaar wat cruciale gegevens te bemachtigen. Hierbij zijn ook foto's gemaakt van spullen die mogelijk naar de dader kunnen leiden.

Mocht u personen zien (zeer waarschijnlijk 's nachts of 's morgens vroeg) die zich verdacht ophouden in het buitengebied en mogelijk afval dumpen bel dan met 112. Wanneer u afval ziet liggen neem dan even contact op via 0900-8844 of met iemand van Buurtpreventie. Wordt vervolgd...

De NieuwenberghDe bijeenkomst in De Nieuwenbergh die georganiseerd werd door de Gemeente Rucphen stond in het teken van het formuleren van een toekomstvisie voor de komende 15 jaar. Om tot een goed beeld te komen werden 9 stellingen geopperd en werd aan de aanwezige bewoners gevraagd om te stemmen middels een stemkastje. Op de volgende stellingen werd tevens gevraagd naar waarom men eens of oneens was:

1. Er hoeft in de komende 15 jaar niet veel te veranderen in onze gemeente, het is goed zo;

2. Ik verwacht dat mijn kinderen over 15 jaar nog/weer in Zegge wonen;

3. Het is logisch dat ik zelf de stoep voor mijn huis en van mijn buurman schoonhoud;

4. Ik ben bereid om meer te betalen voor bestaande voorzieningen (bijv. sportparken, zwembad, bibliotheek);

5. Ik vind het goed als er in de toekomst meer grote toeristische attracties komen in onze gemeente zoals Skidôme;

6. Het is onontkoombaar dat er op termijn verenigingen voor sport, cultuur en welzijn samengaan;

7. Als plattelandsgemeente zou het goed zijn om in de dorpen meer groen aan te planten;

8. Goed wonen is voor mij het belangrijkste, werken en winkelen doe ik net zo lief elders;

9. Het dorp waarin ik woon vind ik belangrijker dan de gemeente waarin ik woon (over bestuurlijke indeling en eventuele samenvoeging met andere gemeentes).

Kom naar de bijeenkomst op 16 april om 19:00 uur in De Nieuwenbergh

Doe mee aan de discussie over de toekomst van Zegge, georganiseerd door Gemeente Rucphen. U bent van harte welkom.

In tegenstelling tot wat in publicaties staat vindt deze bijeenkomst plaats in De Nieuwenbergh aan de Hoefstraat 4 in plaats van de Jacob van Lennepstraat.

Voor meer informatie kijk op Rucphen kijkt vooruit!