1
ZEGGE - Ze was benieuwd naar hoe Zeggenaren denken over hun eigen gemeente. Voelen zij zich wel thuis bij Rucphen of sluiten ze liever aan bij Halderberge of Roosendaal? Saskia Christophersen (21), derde jaars studente aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, heeft daar de afgelopen dagen voor haar opleiding een onderzoekje naar gedaan.

Recent heeft u een brief ontvangen van Dura Vermeer. In deze brief wordt u op de hoogte gesteld van de omleidingsroutes die ingesteld zijn via Zegge. Een en ander in verband met de aanleg van de Zuidelijke Rondweg Oudenbosch. 

Dit betekent dat in de periode van 9 -13 mei en van 17 - 23 mei extra verkeer over de O.L.Vrouwestraat te verwachten is.

Ouders van schoolgaande kinderen adviseren wij gedurende deze periode extra aandacht te schenken aan het veilig oversteken van de O.L.Vrouwestraat.

Aan de bewoners van de O.L.Vrouwestraat geven wij het advies om met foto's de bouwkundige staat van het huis vast te leggen, zodat bij eventuele schade aan het huis een mogelijke claim te onderbouwen is.

In de brief treft u ook de telefoonnummers van Dura Vermeer aan, die u kunt bellen voor eventuele vragen.


Op de website van Dura Vermeer is de voortgang van de aanleg duidelijk te volgen: http://www.zuidelijkeomleggingoudenbosch.nl/


Klik hieronder voor de link naar de brief.

Dura Vermeer logo

Bouwgrond Zegge Cafe Sep 1078x516

Na een tweetal inloopavonden om bij de Zegse inwoners te inventariseren wat de wensen zijn ten aanzien van de invulling van het terrein van voormalig Café Sep, werd op 5 november jl. een presentatie gegeven door Jan Verbraak van Aannemersbedrijf Van Agtmaal. Hierin zijn de wensen uitgewerkt in een aantal situatieschetsen waarin duidelijk wordt hoe de woningen eruit komen te zien en hoe ze gesitueerd zijn in de ruimte. Op de lokatie is het mogelijk om maximaal 8 seniorenwoningen te plaatsen die in principe allemaal in de verkoop gaan.

De presentatie is te zien op deze website door in het menu naar "Links" te gaan en op "Presentatie situatieschetsen" te klikken. Je kunt ook op onderstaande link klikken.

Presentatie situatieschetsen Café Sep

milieuklachten
Ervaart u structurele overlast door bijvoorbeeld lawaai, stank of licht, aarzel dan niet en geef dit aan bij de Milieuklachtenlijn van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Telefoonnummer: 013-20 60 500.

Een link naar de website van OMWB is ook op de website van Dorpsraad Zegge te vinden.

Alle klachten worden geregistreerd. Een medewerker van het OMWB klachtenteam onderzoekt wie of wat de veroorzaker of de oorzaak is. Als de oorzaak gevonden is, zoeken het OMWB samen met de veroorzaker naar maatregelen om de overlast te stoppen. Het OMWB neemt klachten in behandeling in volgorde van de (geschatte) ernst. (bron: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)

jasjes buurtpreventie 300x225
Op 17 november staat een bijeenkomst gepland van Buurtpreventie Zegge. Dit is een uitstekende gelegenheid voor geïnteresseerden om kennis te maken met de leden en zich aan te melden. We gaan langzaamaan naar de donkere dagen toe dus is er meer behoefte aan ogen en oren die onze straten in de gaten houden en om de zichtbaarheid te verhogen. De bijeenkomst zal om 19:00 plaatsvinden in De Nieuwenbergh. Edwin Verstraten en Marcel Bartels kunnen je hier alles over vertellen tijdens deze avond. Wil je alleen weten wat Buurtpreventie Zegge allemaal doet dan ben je natuurlijk ook welkom.