resultaten enqueteNamens de Dorpsraad hartelijk dank dat u massaal heeft gereageerd op de oproep de verkeersenquête in te vullen! Inmiddels is een schrijven naar de Gemeente Rucphen gestuurd waarin duidelijk uw mening is verwoord; Zegge mag niet de dupe worden van de verregaande plannen van buurgemeente Roosendaal.

Ook de resultaten van de enquête zijn meegestuurd naar Gemeente Rucphen. Verderop in dit artikel kunt u de resultaten inzien door deze te downloaden.

multiple choice 04

De door de Dorpsraad uitgezette enquête over de voorgenomen veranderingen in de verkeersituatie in en rond Zegge, gaat aan het eind van volgende week sluiten.

Tot en met zondag 9 april kunt u uw mening hierover kenbaar maken. Daarna zal de balans worden opgemaakt en worden de resultaten gepresenteerd aan Gemeente Rucphen.

Bewaren

enqueteEr is de laatste jaren veel te doen rond ons dorp Zegge; de aanleg van de zuidelijke rondweg om Oudenbosch, ontwikkelingen rond Breda International Airport. De jongste ontwikkelingen liggen in de uitbreiding van grote distributiecentra in Majoppeveld en Borchwerf. Voor Zegge is deze uitbreiding direct voelbaar door de verkeerstoename over de Onze Lieve Vrouwestraat en de Lage Zegstraat. Allerlei ideeën zijn geopperd om de verkeersstroom door Zegge te beïnvloeden, zoals o.a. een rotonde op het kruispunt «A58 - Onze Lieve Vrouwestraat - Rijksweg-Noord», een landbouwsluis in de Lage Zegstraat en verbreding van de Leemstraat.

Om u als inwoner de kans te geven uw mening te geven over de voorgenomen plannen is een enquête uitgeschreven. We willen graag weten wat u hiervan vindt zodat de uitkomsten kunnen worden gecommuniceerd met gemeente Rucphen en gemeente Roosendaal.

U kunt de enquête bereiken via onderstaande link:


Enquête


Er is ook een papieren versie in de Nieuwenbergh verkrijgbaar. Deze kunnen na invulling in de brievenbus van de dorpsraad worden gestopt. De brievenbus is te vinden bij de ingang van de Nieuwenbergh.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

bewonersavond laag

Zoals al eerder in de media is gepubliceerd gaat de bewonersavond die gepland stond op 28 maart niet door.

De bewonersavond is geschrapt omdat wethouder Laura Matthijsen nu niets nieuws te melden heeft over de mogelijke aanleg van een landbouwsluis in de Lage Zegstraat. Over een vrijliggend fietspad aan de Leemstraat moet ze met de gemeente Roosendaal nog in gesprek.

boomfeestdag

Op woensdag 22 maart vindt de jaarlijkse Nationale Boomfeestdag plaats, dit jaar gehouden in Zegge. Jan Lazeroms en Piet de Wild hebben hiertoe het initiatief genomen.

Op deze dag wordt in ons Dorpspark de “Mispelboom” en een aantal vlinderstruiken geplant. Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen, Gemeente Rucphen en bs. Mariadonk zijn hier nauw bij betrokken. De wethouder Groen van de Gemeente Rucphen is gevraagd om samen met de kinderen dit allemaal te planten. De dag begint om 10.00 uur in ons Dorpspark.

Doelstelling

Het doel van Stichting Nationale Boomfeestdag is om kinderen van groep 6 (9 en 10 jaar) meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te brengen. Door middel van natuureducatie laten we hen de wondere wereld van bomen beleven, leren kinderen het belang van bomen voor een duurzame leefomgeving en worden ze geïnspireerd zelf hun steentje hieraan bij te dragen.

Voor meer informatie is er de website van Stichting Nationale Boomfeestdag.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren