toon oomen krijgt nieuwenberghspeld

Bron: BNDeStem

landbouwsluis ver in verschiet

Bron: BNDeStem

buurtpreventie vergadering

Op dinsdag 18 april was de jaarlijkse bijeenkomst van buurtpreventisten. Edwin Verstraten en Marcel Bartels voeren het team aan dat waar nodig in nauwe samenwerking opereert met politie en BOA's.

De buurtpreventisten krijgen de gelegenheid om uitvoerig de ervaringen van het afgelopen jaar te bespreken en tips aan te dragen op gebied variërend van verkeersveiligheid tot inbraakpreventie. Om hier uitvoering aan te geven zorgt Angelo van den Berg  (Openbare orde & veiligheid bij de Gemeente Rucphen) voor het faciliteren van zaken als 30 km-stickers of "voetstappen", om inwoners opmerkzaam te maken op inbraakgevoelige situaties.

bndestem 20170418 website

resultaten enqueteNamens de Dorpsraad hartelijk dank dat u massaal heeft gereageerd op de oproep de verkeersenquête in te vullen! Inmiddels is een schrijven naar de Gemeente Rucphen gestuurd waarin duidelijk uw mening is verwoord; Zegge mag niet de dupe worden van de verregaande plannen van buurgemeente Roosendaal.

Ook de resultaten van de enquête zijn meegestuurd naar Gemeente Rucphen. Verderop in dit artikel kunt u de resultaten inzien door deze te downloaden.