Coronavirus: Aangescherpte maatregelen vanaf 23 maart

In verband met de coronacrisis worden de dorpsraad-vergaderingen tot nader order opgeschort.

Op korte termijn is SKW Zegge op zoek naar een nieuwe voorzitter:

Profielschets voorzitter SKW Zegge

De voorzitter van SKW Zegge maakt deel uit van het dagelijks bestuur (DB), dat tevens bestaat uit een secretaris en een penningmeester. Daarnaast is er een Algemeen Bestuur (AB) met vertegenwoordigers vanuit diverse gebruikersgroepen van Dorpshuis de Nieuwenberg. Het DB vergadert afzonderlijk op verschillende momenten, maar ook regelmatig samen met het AB. Er zijn 6 - 8 AB-vergaderingen per jaar op een woensdagavond. De voorzitter van SKW Zegge is het aanspreekpunt van en het “gezicht” van SKW Zegge naar buiten toe.

Voor de functie van Voorzitter (M/V) zoeken wij iemand die:

• woonachtig is in Zegge of zijn/haar “roots” heeft in Zegge
• gemiddeld 2 à 4 uur per week beschikbaar is
• kan coördineren en leiding kan geven
• kan samenwerken en delegeren
• deel uitmaakt van een breed netwerk en die daardoor op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen
• verschillende partijen op één lijn kan krijgen
• goed kan kijken en luisteren

Bent u degene die wij zoeken? Neem dan contact op met:

Helmi Mulders, tel. 06-23608744, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

of

Diana Schotting, tel. 06-44620435

artikel seppe 20170610Bron: BNDeStem

Bewaren

Bewaren

toon oomen krijgt nieuwenberghspeld

Bron: BNDeStem

landbouwsluis ver in verschiet

Bron: BNDeStem

buurtpreventie vergadering

Op dinsdag 18 april was de jaarlijkse bijeenkomst van buurtpreventisten. Edwin Verstraten en Marcel Bartels voeren het team aan dat waar nodig in nauwe samenwerking opereert met politie en BOA's.

De buurtpreventisten krijgen de gelegenheid om uitvoerig de ervaringen van het afgelopen jaar te bespreken en tips aan te dragen op gebied variërend van verkeersveiligheid tot inbraakpreventie. Om hier uitvoering aan te geven zorgt Angelo van den Berg  (Openbare orde & veiligheid bij de Gemeente Rucphen) voor het faciliteren van zaken als 30 km-stickers of "voetstappen", om inwoners opmerkzaam te maken op inbraakgevoelige situaties.