>>> Bekijk ook de Presentatie bewonersavond 2015


Korte samenvatting van besproken thema's tijdens de bewonersavond van 15 september jl.

Presentator: Ton Christophersen

Mededelingen:

Er gaat een onderzoek plaatsvinden naar geluidsoverlast van Breda International Airport (BIA).

De Dorpsraad gaat in gesprek met de directie van Den Ouden Groenrecycling over stankoverlast.

Oproep Dorpsraad: kom eens langs om nader kennis te maken en voor vragen of opmerkingen. Iedereen is van harte welkom.

Er komt een brievenbus in de Nieuwenbergh voor Dorpsraad.

Speelvoorzieningen:

Het huidige trapveldje (Venus-veld) gaat verdwijnen, de voorkeur gaat uit naar de lokatie Kapelstraat naast het dorpsbos. Hier zitten nog wel haken en ogen aan zoals de pachtovereenkomst van 3 jaar. Hier wordt dus nog naar gekeken.

Alert Zegge - Edwin Verstraten:

Alert Zegge werd afgelopen jaar geïntroduceerd als onderdeel van Buurtpreventie Zegge. Dit vormt een veiligheidsverhogend initiatief om criminaliteit dorpdekkend aan te pakken. Net als buurtpreventie maakt Alert Zegge ook gebruik van What's app waarvoor een smartphone noodzakelijk is. Coördinatoren zijn Edwin Verstraten en Marcel Bartels waar men zich natuurlijk ook kan aanmelden.

Veiligheid OLVStraat - Martin van Dijk:

Er is een ontwikkelingsgroep opgestart na ontevredenheid over de situatie ter plekke. Er wordt gekeken naar kanalisatiestrepen of zebrapaden en andere verkeersremmende maatregelen zoals drempels op en rond het plein. De situatie ter hoogte van de afrit A58 wordt ook meegenomen.
Er bestaat onduidelijkheid over de voorrangsregels op het plein.
Een oproep wordt door de ontwikkelingsgroep gedaan om auto's niet te parkeren op de stoep maar op de weg om zo ook verkeersremmend te zijn.

Berry Hartman (Thuisvester) spreekt over woningbouwplannen Café Sep en AM de Jongstraat:

AM de Jongstraat:

De verkoop in de AM de Jongstraat is gestart (makelaar Van Hassel); 10 koopwoningen (2 rijtjes van 4 woningen en 1 blok twee-kappers. 4 woningen worden afgenomen door Thuisvester voor verhuur.
Volgens Thuisvester sluit het aantal huurwoningen aan op de bevolkingsontwikkeling, dat wil zeggen dat er zeer weinig zal worden bijgebouwd.

Café Sep:

Voor huurwoningen gaat de lokatie niet gebruikt worden, dat levert ontsluitingsproblemen voor verkeer in een te kleine hoek. Thuisvester wil die lokatie dus in de markt zetten als 2 bouwpercelen.
Er wordt vanuit het publiek aangegeven dat er wel degelijk behoefte bestaat aan huurwoningen (voor ouderen).
Dorpsraad wil kijken naar de werkelijke behoefte aan betaalbare woningen. Jongeren en ouderen spelen hier een cruciale rol in.

Inmiddels heeft de Dorpsraad afspraken gemaakt met diverse partijen om tot verandering van de plannen te komen.

Jan Verbraak (Cooperatief Particulier Opdrachtgeverschap - CPO) Aannemersbedrijf Van Agtmaal:

Particulieren kunnen gezamenlijk en in nauwe samenwerking met de bouwer komen tot de bouw van betaalbare woningen. De Dorpsraad zal deze ontwikkeling stimuleren.

Rondweg Oudenbosch (website Gemeente Halderberge):

Verwachting is dat het rustiger wordt op de Zeggeweg. Afspraak is dat er geen bouwverkeer door Zegge komt.

Verbindingsweg Borchwerf - Majoppeveld:

Er zijn gesprekken met de Gemeente over de te verwachten sluiproute Lage Zegstraat. Tussen Gemeente Rucphen en Gemeente Roosendaal worden afspraken gemaakt over te nemen maatregelen. Een goed onderzoek naar de effecten is niet goed te doen, het zal afhangen van de praktijk. De weg gaat dit jaar open en alle inbreng om tot een oplossing van het te verwachten probleem te komen zijn van harte welkom.

Er is een vraag of er niet vaker dan 1 keer per jaar een bewonersavond kan plaatsvinden. Beter is om bij bepaalde onderwerpen in contact met elkaar te treden en met plannen naar de Gemeente te stappen.

Edwin de Kok


>>> Bekijk ook de Presentatie bewonersavond 2015