De leden van Dorpsraad Zegge stellen zich aan u voor:

Ton Christophersen

Ton Christophersen, voorzitter

Voorzitter vanaf 2012


Renate de Kok-Luijben

Renate de Kok-Luijben, secretaris

Lid 2014-2018, Secretaris, Werkgroep dorpspark/-bos


Helmi Wintels

helmi2

Lid vanaf 2008, Bestuurder Nieuwenbergh, voorzitter KBO


Marco van Overveld

Marco van Overveld

Lid 2014-2018, Werkgroep OLVStraat, Beheerder Facebook-pagina


Jos Wilke

joswilke

Lid 2017-2021


Edwin de Kok

Edwin de Kok

Lid 2014-2018, Werkgroep dorpspark/-bos, Websitebeheer


Jeugdlid (vacant)

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren