Kerk Zegge Welkom op de website van Dorpsraad Zegge. De Dorpsraad is opgericht in 2008 en is een adviesorgaan van de gemeente Rucphen. De Dorpsraad heeft tot doel de leefbaarheid in het dorp Zegge te bevorderen en het contact met het gemeentebestuur te onderhouden. De Dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur adviseren over onderwerpen die de directe woon- en leefomgeving van de burgers van Zegge raken. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld huisvesting, ouderen- en jeugdbeleid, welzijnsvoorzieningen, veiligheidsbeleid, onderwijsvoorzieningen, verkeersaangelegenheden, natuur en milieu.

De Dorpsraad is van en voor de inwoners van Zegge.

Wilt u in contact komen met de dorpsraad dan klikt u op "Contact" in het menu hierboven. U kunt hier ook terecht met al uw vragen en opmerkingen, hiervoor vindt u onder "Contact" ook het Contactformulier. U kunt natuurlijk ook kennis komen maken met de Dorpsraad en meepraten over de agendapunten. We vergaderen elke 2e dinsdag van de maand in de Nieuwenbergh, de vergaderdata vindt u op deze website onder de knop "Dorpsraad" onder "Vergaderdata Dorpsraad". U bent van harte welkom!