buurtpreventie vergadering

Op dinsdag 18 april was de jaarlijkse bijeenkomst van buurtpreventisten. Edwin Verstraten en Marcel Bartels voeren het team aan dat waar nodig in nauwe samenwerking opereert met politie en BOA's.

De buurtpreventisten krijgen de gelegenheid om uitvoerig de ervaringen van het afgelopen jaar te bespreken en tips aan te dragen op gebied variërend van verkeersveiligheid tot inbraakpreventie. Om hier uitvoering aan te geven zorgt Angelo van den Berg  (Openbare orde & veiligheid bij de Gemeente Rucphen) voor het faciliteren van zaken als 30 km-stickers of "voetstappen", om inwoners opmerkzaam te maken op inbraakgevoelige situaties.

Om de functie van buurtpreventist nog meer diepte te geven zijn eerder al AED-cursussen (Automatisch Externe Defibrillator) gegeven. Het laatste wat in de pijplijn zit is een weerbaarheidstraining voor buurtpreventisten. Deze zal in het najaar van 2017 worden georganiseerd. Hierbij wordt geleerd hoe jezelf onder controle te houden tijdens stressverhogende situaties, hoe spreek je iemand aan die zich wel erg verdacht gedraagt?

Op dit moment is het team 17 preventisten groot maar de groep zou best nog wat mogen groeien. Als het je wel iets lijkt na dit verhaal kun je altijd contact opnemen met de coördinatoren Marcel Bartels en Edwin Verstraten. Hun contactgegevens zijn te vinden in de menubalk onder "Buurtpreventie Zegge".

Bewaren

Bewaren