resultaten enqueteNamens de Dorpsraad hartelijk dank dat u massaal heeft gereageerd op de oproep de verkeersenquête in te vullen! Inmiddels is een schrijven naar de Gemeente Rucphen gestuurd waarin duidelijk uw mening is verwoord; Zegge mag niet de dupe worden van de verregaande plannen van buurgemeente Roosendaal.

Ook de resultaten van de enquête zijn meegestuurd naar Gemeente Rucphen. Verderop in dit artikel kunt u de resultaten inzien door deze te downloaden.

Naast de enquête is zoals bekend tevens een handtekeningenaktie gehouden waaruit ook heel veel reakties zijn gekomen. Deze resultaten zijn ook meegenomen in de communicatie naar Gemeente Rucphen.

In het kort zijn de volgende punten uit de enquête gekomen:

  • Er wordt veel gebruik gemaakt van de Lage Zegstraat en dan voornamelijk voor woon-werkverkeer met Borchwerf als bestemming maar ook als verbinding naar de A17.
  • Er wordt veel door fietsers gebruik gemaakt van de Lage Zegstraat; recreatief en woon/werk verkeer. Minder als het gaat om de Leemstraat.
  • De grote meerderheid van de geënquêteerden staat positief tegenover de aanleg van een rotonde.
  • Een groot deel van de geënquêteerden denkt dat het sluipverkeer zich verlegt naar de O.L. Vrouwestraat, Hoge Heistraat, Tussenweg, Heesterbosstraat, St Maartenstraat wanneer de Lage Zegstraat wordt afgesloten.
  • Er is een hele duidelijke voorkeur voor het open laten van de Lage Zegstraat en het op een andere wijze verkeersluw maken is een veel aangedragen keuze.
  • Een aantal keer is de opmerking gemaakt dat Gemeente Rucphen te weinig doet om een Roosendaals probleem buiten Zegge te houden.

Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefgenot staan hoog in het vaandel. Er is grote zorg over het verschuiven van het sluipverkeer naar andere wegen in Zegge.


Uitslag verkeersenquête (Powerpoint)

Uitslag verkeersenquête (PDF)

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren