De leden van Dorpsraad Zegge stellen zich aan u voor:

Ton Christophersen

Ton Christophersen, voorzitter

Voorzitter vanaf 2012


Renate de Kok-Luijben

Renate de Kok-Luijben, secretaris

Lid 2014-2018, Secretaris, Werkgroep dorpspark/-bos


Helmi Wintels

helmi2

Lid vanaf 2008, Bestuurder Nieuwenbergh, voorzitter KBO


Marco van Overveld

Marco van Overveld

Lid 2014-2018, Werkgroep OLVStraat, Beheerder Facebook-pagina


Piet de Wild

pietdewild

Lid 2017-2021, Werkgroep dorpspark/-bos


Jos Wilke

joswilke

Lid 2017-2021


Edwin de Kok

Edwin de Kok

Lid 2014-2018, Werkgroep dorpspark/-bos, Websitebeheer


Jeugdlid (vacant)

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Zie voor contactgegevens van politieke partijen en van sportverenigingen en andere instellingen binnen de gemeente Rucphen en in het bijzonder binnen het dorp Zegge de gemeentegids van de gemeente Rucphen. Deze is digitaal beschikbaar op de website van de Gemeente Rucphen (http://rucphen.smartmap.eu/).

 

Gemeente Rucphen    Buurtpreventie Facebook    Politie

 

logo omgevingsdienst mwb          logo skw zegge

Thuisvester Stichting Groenhuysen BS MariadonkKrachtigBuiten

 

Gemeenschapshuis De Nieuwenbergh

Gemeente Roosendaal

Gemeente Halderberge

Provincie Noord-Brabant

KBO-Brabant

Vereniging Kleine Kernen

Kleine Kernen Krant Noord-Brabant

Parochie Heilige Maria Boodschap Zegge

Stichting Steunpunten Rucphen

Meiweekend ZeggeDichtbij Rucphen - Nieuws maken we samen!

Hieronder het complete overzicht:

 

Kerk Zegge Welkom op de website van Dorpsraad Zegge. De Dorpsraad is opgericht in 2008 en is een adviesorgaan van de gemeente Rucphen. De Dorpsraad heeft tot doel de leefbaarheid in het dorp Zegge te bevorderen en het contact met het gemeentebestuur te onderhouden. De Dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur adviseren over onderwerpen die de directe woon- en leefomgeving van de burgers van Zegge raken. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld huisvesting, ouderen- en jeugdbeleid, welzijnsvoorzieningen, veiligheidsbeleid, onderwijsvoorzieningen, verkeersaangelegenheden, natuur en milieu.

De Dorpsraad is van en voor de inwoners van Zegge.

Wilt u in contact komen met de dorpsraad dan klikt u op "Contact" in het menu hierboven. U kunt hier ook terecht met al uw vragen en opmerkingen, hiervoor vindt u onder "Contact" ook het Contactformulier. U kunt natuurlijk ook kennis komen maken met de Dorpsraad en meepraten over de agendapunten. We vergaderen elke 2e dinsdag van de maand in de Nieuwenbergh, de vergaderdata vindt u op deze website onder de knop "Dorpsraad" onder "Vergaderdata Dorpsraad". U bent van harte welkom!