De NieuwenberghDe bijeenkomst in De Nieuwenbergh die georganiseerd werd door de Gemeente Rucphen stond in het teken van het formuleren van een toekomstvisie voor de komende 15 jaar. Om tot een goed beeld te komen werden 9 stellingen geopperd en werd aan de aanwezige bewoners gevraagd om te stemmen middels een stemkastje. Op de volgende stellingen werd tevens gevraagd naar waarom men eens of oneens was:

1. Er hoeft in de komende 15 jaar niet veel te veranderen in onze gemeente, het is goed zo;

2. Ik verwacht dat mijn kinderen over 15 jaar nog/weer in Zegge wonen;

3. Het is logisch dat ik zelf de stoep voor mijn huis en van mijn buurman schoonhoud;

4. Ik ben bereid om meer te betalen voor bestaande voorzieningen (bijv. sportparken, zwembad, bibliotheek);

5. Ik vind het goed als er in de toekomst meer grote toeristische attracties komen in onze gemeente zoals Skidôme;

6. Het is onontkoombaar dat er op termijn verenigingen voor sport, cultuur en welzijn samengaan;

7. Als plattelandsgemeente zou het goed zijn om in de dorpen meer groen aan te planten;

8. Goed wonen is voor mij het belangrijkste, werken en winkelen doe ik net zo lief elders;

9. Het dorp waarin ik woon vind ik belangrijker dan de gemeente waarin ik woon (over bestuurlijke indeling en eventuele samenvoeging met andere gemeentes).