Op vrijdag 7 november is een presentatie gegeven door Maurits van der Straeten. Hierin zijn de volgende onderwerpen besproken:Buurtpreventie

 1. Verwelkoming van de nieuwe leden van Buurtpreventie Zegge, hierbij zijn een aantal mensen uit het Meulenkwartier. Uit die wijk was nog geen vertegenwoordiging.
 2. De behaalde resultaten sinds de opstart van Buurtpreventie Zegge; de cijfers die gepresenteerd zijn door Jeroen Welling (wijkagent Rucphen en Zegge) geven een vergelijking van voor en na de opstart. Hieronder een greep hieruit:

  Buurtpreventie Zegge Voor opstart Na opstart
  Voertuiginbraken 7 4
  Straatroof 1 0
  Overvallen 0 0
  Vernielingen 8 10
  Vuurwerk 8 3
  Jeugdoverlast 0 0
  Bedrijfsdiefstallen 5 1
  Woninginbraken 5 4


 3. De nieuwe website voor buurtpreventie voor de hele gemeente Rucphen: www.buurtpreventierucphen.nl;
 4. 30-km-aktie O.L. Vrouwestraat; Bewoners die aan de O.L. Vrouwestraat wonen zullen een brief ontvangen waarin wordt gevraagd of ze bereid zijn 30 km stickers op hun afvalcontainers te plakken. Zodoende kan een duidelijk signaal gegeven worden aan bestuurders die gebruik maken van de O.L. Vrouwestraat zich aan de snelheid te houden;
 5. "1 dag niet"; op deze dag (11 december 2014) worden akties gehouden door Buurtpreventie Zegge in samenwerking met politie met als doel: 1 dag geen woninginbraken. Ook hiervan is een website beschikbaar: www.1dagniet.nl;
 6. Opstarten ALERT Zegge. Buurtpreventie Zegge beschikt al over een What's app-groep om alle leden van de buurtpreventie snel op de hoogte te brengen van verdachte zaken. Dit wordt verder uitgebreid zodat elke straat zoveel mogelijk zijn What's app-groep heeft, zo wordt de dekking steeds groter en de kans op inbraken kleiner. De presentatie is te downloaden door op de volgende link te klikken: ALERT Zegge