Ten aanzien van de verkeersmaatregelen Lage Zegstraat is er volgens René Lazeroms nog niets nieuws te melden. Om die reden gaat de op 15 oktober geplande bewonersavond niet door. Wij volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet.