Zie hieronder belangrijk nieuws via Toon Oomen:

Huisartsen, Apotheker, Wijkzuster:
Ontmoeting met Zorgverleners Zegge na overname dokterspraktijk.

Afgelopen februari is de praktijk van huisarts dr. van Eijndhoven in Zegge overgedragen aan het huisartsenteam Midzomerplein. Hiermee kwam er ook een einde aan de plaatselijke apotheek, welke verbonden was met de voormalige huisartsenpraktijk.
De huisartsen van het Midzomerplein houden elke werkdag in de ochtend praktijk in Zegge. Ze hebben hiertoe een ruimte gereserveerd in het appartementencomplex Mariavaart, boven het Steunpunt. Mariavaart is gelegen aan de Jacob van Lennepstraat 25 in Zegge
De huisartsenpraktijk heeft haar hoofdvestiging in Bosschenhoofd, Pastoor van Breugelstraat 114.
De nieuwe huisartsen zijn mevr. Y. Coehorst en dhr. F. Sturm.
De apotheek-activiteiten zijn overgenomen door de service-apotheek Hoeven, Raadhuisplein 5a Hoeven. De apotheker is dhr. J. Sips.

Nu er enkele maanden in deze nieuwe setting wordt gewerkt, is het plan opgevat om e.e.a. te evalueren. Hiertoe heeft de ZorgInformatieCommissie i.s.m. het Steunpunt en de KBO-Zegge, een bijeenkomst georganiseerd.
Namens de huisartsen zal mevr. Coehorst zich, voor zover nodig, voorstellen en een korte inleiding geven hoe zij en dr. Sturm hun praktijk hebben ingericht en afgestemd. Vervolgens geeft apotheker dhr. Sips een inzicht in de werkwijze van de apotheek. Hij zal onder andere vertellen hoe de medicijnverstrekking specifiek voor de Zeg is geregeld.
Tot slot is er gelegenheid tot kennismaking met de nieuwe wijkzuster Mevr. Nijkoops. Zij zal in het kort iets over haar functie vertellen, hoe verwijzingen plaatsvinden en hoe ze is te bereiken.
Per onderwerp is er voldoende ruimte gelaten voor het stellen van vragen. Hierbij is ook de plaatselijkje fysiotherapeut dhr. Van Egeraat aanwezig.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 13 juni a.s. in de ruimte van het Steunpunt. De middag begint om 13.15 uur. Rond 16.00 uur zal de bijeenkomst worden afgerond.
Iedereen, die belangstelling heeft, is welkom.
Meer informatie bij de coördinator: Toon Oomen 0165-541930.

Klik hier voor het overzicht van de belangrijkste gegevens van huisartsen en apotheek

Dit informatiebulletin is voortaan ook te vinden in het menu onder >> Links > Huisartsen en apotheek